Laste tervise jälgimine

Perekliinikus teostab tervete laste plaanilist tervisekontrolli perearst Anna Melnikova ja pereõde Ekaterina Ivakina.

Laste plaaniline kontroll toimub ainult Kolmapäeviti.

Alates 16.detsembrist toimub tervete laste plaaniline tervisekontroll aadressil Valukoja 7/2, I korrusel, kabinetis 106. 

  • Laste tervisekontrollide eesmärk on laste arengu jälgimine ning tervise- ja arenguhäirete varajasel avastamisel vajaliku meditsiinilise abi tagamine.
  • Laste hea tervise ja arengu huvides tehakse lastele regulaarseid tervisekontrolle. Selleks teevad koostööd nii lastearstid, perearstid, pereõed kui ka eriarstid.  Jälgitakse lapse arengut, kasvu, kaalu, kuulmist nägemist ja kõnet. Lisaks aidatakse kujundada lapse tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi ning nõustatakse kõigis teistes terviseküsimustes. Nakkushaiguste ennetamiseks tehakse vaktsineerimisi.
  • Tervet imikut jälgitakse esimese eluaasta jooksul profülaktiliselt regulaarselt. Visiitidel kaalutakse ja mõõdetakse last. Pereõde õpetab vanematele lapse toitmist, hügieeni, hooldust, õnnetuste vältimist jms.
  • Lastearsti külastust ei ole tervele imikule ette nähtud. Vajaduse korral suunab perearst lapse eriarsti, näiteks neuroloogi või ortopeedi vastuvõtule.
  • 6‑7-aastase lapsega tuleb käia perearstil koolieelses tervisekontrollis. Arst hindab tema arengut ja koolivalmidust, kus kontrollitakse nägemis- ja kuulmisteravust ning kõne arengut. Kõrvalekallete korral saab arst suunata lapse lisauuringutele, logopeedi või silmaarsti juurde. Tervisekontrolli võiks minna aegsasti enne kooli, juba kevadel. Siis jääb aega probleemide lahendamiseks.
  • Lapse plaanilisele tervisekontrollile registreerimiseks pöörduge pereõe poole e-maili või telefoni teel.