Kodukord

Perekliinik on Teie perearst! Teile broneeritakse esimene vaba vastuvõtuaeg meie perearstikeskuses, et tagada kiire arstiabi. See tähendab, et Te ei pruugi sattuda oma perearsti vastuvõtule. Palume mõistvat suhtumist! Pereõde kogub kõigepealt patsiendilt haigusseisundi kohta infot ning vajadusel teostab ka esmase läbivaatuse.

 • Perekliinikuga kontakteerumiseks palume pöörduda e-Perearstikeskuse iseteeninduskeskkonna kaudu ning kiireloomuliste küsimuste korral telefoni teel. 
 • Perearsti ja pereõe vastuvõtule palume kindlasti ette registreerida e-Perearstikeskuse iseteeninduskeskkonnas või telefoni teel. Perekliiniku meeskond ei teostapatsientide vastuvõttuelavas järjekorras! 
 • Registreerimisel küsitakse Teilt põhjust, miks Te vastuvõtule tulete. See on vajalik Teie vastuvõtu paremaks planeerimiseks. 
 • Kui Te hilinete vastuvõtule, on perearstil ja -õel õigus osutada Teile tervishoiuteenust lühema konsultatsiooniaja jooksul või keelduda Teid vastu võtmast. 
 • Vastuvõtule mittetulemisest palume eelnevalt teatada e-Perearstikeskuse iseteeninduskeskkonnas või telefoni teel.
 • Arsti või pereõe kabinetti sisenemiseks oodake kuni Teid kutsutakse. 
 • Ühe patsiendi vastuvõtuaeg on30 minutit. Kui Teil on rohkem muresid, palun andke sellest teada vastuvõtule registreerimisel. 
 • Igale pereliikmele tuleb broneerida eraldi vastuvõtuaeg. 
 • Uuringute ja analüüside tegemisel lähtub perearst Teie kaebustest. Kui Teil patsiendina on huvi teha uuringuid, mis ei haaku Teie kaebustega, on Teil võimalus pöörduda Synlabi. 
 • Kui Te vajate töövõimetuslehte, siis palume eelnevalt teatada e-Perearstikeskuse iseteeninduskeskkonnas või telefoni teel haigestumise päeval. Tagantjärele dokumenti ei vormistata! 
 • Haigestumise päeval nõustab Teid pereõde, kes hindab tervislikku seisundit ja annab soovitused koduseks raviks. Vajadusel leiab pereõde sobiva aja perearsti või –õe vastuvõtule. 
 • Palume helistamisel kannatlikkust kui pereõde ei jõua Teie kõnele koheselt vastata. Keskmine ooteaeg liinil on 3 minutit.
 • Retsepte saab pikendada telefoni, e-Perearstikeskuse ja kordusretsepti tellimise vormi kaudu. 
 • Retseptid väljastatakse5 tööpäeva jooksul. Seetõttu palume jälgida oma retseptide aegumist, et sellest õigeaegselt teatada perearstile või -õele. Ägeda haigestumise korral väljastatakse retsept samal päeval. 
 • Tellitud retseptide pikendamist saate kontrollida www.digilugu.ee. 
 • Ravikindlustuseta nimistu patsient võib samuti pöörduda oma perearstile, kuid peab talle osutatud üldarstiabi ja uuringute eest ise tasuma. Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida portaalis www.eesti.ee.
 • NB! Perekliinikus ei ole lubatud kliinikus toimuvat filmida ega muul moel salvestada. Perekliinik jätab endale õiguse salvestis konfiskeerida. Eriloata salvestise tegemisel on Perekliinikul patsientide ja töötajate konfidentsiaalsuse tagamiseks õigus pöörduda õiguskaitseorganite poole, millega kaasnevad keeldu eiranud isikule vastavad tagajärjed.