Kodukord

Perekliinik on Teie perearst! See tähendab, et Te ei pruugi sattuda oma perearsti vastuvõtule ja Teid teenindavad asendusarstid. Palume mõistvat suhtumist! Pereõde kogub patsiendilt haigusseisundi kohta infot ning vajadusel teostab ka esmase läbivaatuse.

Üldinfo 

 • Perekliinikuga kontakteerumiseks palume pöörduda e-Perearstikeskuse iseteeninduskeskkonna kaudu, kiireloomuliste küsimuste korral telefoni teel.  
 • Registreerimisel suhtlus toimub pereõga, kes küsib Teilt pöördumise põhjuseid, vajadusel täendavat infot. Info kogumine on vajalik Teie vastuvõtu paremaks planeerimiseks.  
 • Palume helistamisel kannatlikkust kui pereõde ei jõua Teie kõnele koheselt vastata.  
 • Terviseandmete turvalisuse eesmärgil ei lahendata e-maili teel terviseteemalisi pöördumisi. 
 • Ööpäevaringselt saab nõuandeid helistades Perearsti nõuandetelefonile 1220.

Vastuvõtu töökorraldus: 

 • Perearsti ja pereõe vastuvõtule palume kindlasti ette registreerida e-Perearstikeskuse iseteeninduskeskkonnas või telefoni teel.  
 • Perekliiniku meeskond ei teosta patsientide vastuvõttu elavas järjekorras!  
 • Kui Te hilinete vastuvõtule, on perearstil ja -õel õigus osutada Teile tervishoiuteenust lühema konsultatsiooniaja jooksul või keelduda Teid vastu võtmast.  
 • Vastuvõtule mittetulemisest palume eelnevalt teatada e-Perearstikeskuse iseteeninduskeskkonnas või telefoni teel. 
 • Arsti või pereõe kabinetti sisenemiseks oodake kuni  Teid kutsutakse.  
 • Ühe patsiendi vastuvõtuaeg on 30 minutit. Kui Teil on rohkem muresid, palun andke sellest teada vastuvõtule registreerimisel.  
 • Igale pereliikmele tuleb broneerida eraldi vastuvõtuaeg.
 • NB! Perekliinikus ei ole lubatud kliinikus toimuvat filmida ega muul moel salvestada. Perekliinik jätab endale õiguse salvestis konfiskeerida. Eriloata salvestise tegemisel on Perekliinikul patsientide ja töötajate konfidentsiaalsuse tagamiseks õigus pöörduda õiguskaitseorganite poole, millega kaasnevad keeldu eiranud isikule vastavad tagajärjed.

Suunamised/saatekirjad eriarstidele ja uuringutele:

 • Uuringute ja analüüside tellimisel lähtub perearst või pereõde Teie kaebustest. Kui Teil patsiendina on huvi teha uuringuid, mis ei haaku Teie kaebustega, on Teil võimalus pöörduda Synlabi tasuliste uuringute teostamiseks. 
 • Saatekirja/e-konsultatsioooni eriarstile koostab perearst ainult meditsiinilise näidustuse korral. 
 • Kui eriarsti otsusel jääb patsient tema jälgimise alla, siis eriarst koostab  tagasikutse ise. 
 • Saatekirja kestvus sõltub saatekirjast. Täiendavat infot/soovitusi protseduuride teostamiseks antakse saatekirja koostamisel. 
 • Analüüside teostamise kohta info leiate siin (analüüside teostamine).

Retseptide tellimine ja pikendamine:  

 • Retsepte saab pikendada telefoni, e-Perearstikeskuse ja kordusretsepti tellimise vormi kaudu.
 • Retseptid väljastatakse 5 tööpäeva jooksul. Palume jälgida oma retseptide aegumist, et sellest õigeaegselt teavitada Perekliinikut.  
 • Ägeda haigestumise korral väljastatakse retsept samal päeval.  
 • Tellitud retseptide pikendamist saate kontrollida  www.terviseportaal.ee
 • Ühekordne retsept kestab 60pv (2kuud); kolmekordne Rp kestab 180pv (6kuud).  

Töövõimetusleht (TVL)/hooldusleht (HL): 

 • Kui Te vajate töövõimetuslehte, siis palume sellest teatada e-Perearstikeskuses või telefoni teel haigestumise päeval 
 • Haigestumise päeval nõustab Teid pereõde, kes hindab tervislikku seisundit ja annab soovitused esmaseks/koduseks raviks. Vajadusel leiab pereõde sobiva aja perearsti või –õe vastuvõtule.  
 • Väljastatav TVL/HL peab olema meditsiiniliselt põhjendatud. 
 • Tagasiulatuvalt TVL/HL ei alustata ega väljastata. 
 • Tutvu lähemalt riigiteataja.ee.