Töölevõtueelne tervisekontroll

  • Töölevõtueelse tervisekontrolli läbimiseks on vaja täita ja allkirjastada ankeet nakkushaiguste põdemise kohta.
  • Ankeedi leiate rubriigist “Allalaetavad dokumendid”.
  • Registreerige telefoni või e-maili teel pereõe vastuvõtule.
  • Registreerimisel küsitakse Teie töökohta ja -ametit. See informatsioon on oluline, et tellida vastavad analüüsid/uuringud ja väljastada õiget sorti tervisetõend.
  • Enne vastuvõtule tulekut pereõde informeerib Teid telefoni või e-maili vahendusel teostamist vajavatest analüüsidest/uuringutest.
  • Tervisetõend on tasuline!