Relvaloa tervisetõend

Relvaloa tervisetõendi taotlemine on protsess, mis on vajalik igaühele, kes soovib omandada või uuendada relvaluba Eestis. See protsess hõlmab mitmeid samme ning täpse teabe esitamist, et tagada relvaloa taotlemise sujuv läbimine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja regulatsioonidele.

NB! Teenust ei korva riiklik ravikindlustus ning see on kõikidele patsientidele tasuline. Tutvu teenuste hinnakirjaga perekliinik.ee/hinnakiri/ .

Taotlemise protsess

Esimese sammuna on patsiendil vajalik pöörduda psühhiaatri vastuvõtule, kus hinnatakse vaimset tervist. Psühhiaatrile pöördumiseks pole vaja perearsti saatekirja. Samuti ei ole võimalik perearsti kaudu saada kiiemini aega psühhiaatri vastuvõtule.

Relvaloa tervisetõendi taotlemise protsessis küsitakse taotlejalt mitmesugust teavet nende füüsilise ja vaimse tervise kohta.

Psühhiaatri tõendi olemasolul on võimalik registreerida aeg perearsti vastuvõtuks, kes teostab tervisekontroll, mille käigus hinnatakse relvaloa taotleja üldist tervislikku seisundit ja vastunäidustuste puudumisel väljastatakse tõend paberkandja.

Tervisekontrolli tulles on vaja eelnevalt täita tervisedeklaratsioon riiklikus patsiendiportaalis terviseportaal.ee. Kui puudub võimalus tõendit elektrooniliselt täita, võib seda teha ka tervisekontrolli tegija juures paberkandjal.

Tervisekontrollile tulles peab kaasas olema:

  • psühhiaatri tõend;
  • isikut tõendav dokument;
  • alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms).

Tervisekontrolli käigus mõõdetakse arteriaalset vererõhku ning kontrollitakse nägemisteravust ja vaatevälja ning hinnatakse relvaloa taotleja üldist terviseseisundit.

Oluline teada:

  • Kui inimesel esineb mõni tõendi väljastamist välistav terviserike, siis arst tõendit ei väljasta.

Lisainfo relvaloa tervisetõendi kohta:

riigiteataja.ee