Analüüside teostamine

  • Perekliinik teeb koostööd SynLabi ehk Eesti suurima meditsiinilaboriga. Seetõttu palume pöörduda analüüside teostamiseks SynLab verevõtu kohta.
  • Täpsustava info leiad SynLab kodulehelt.
  • Enne analüüside andmist palume tutvuda SYNLAB vere- ja uriiniproovi andmise juhend.
  • Uriini ja väljaheite proovid palume tuua apteegist ostetud või pereõe käest saadud proovinõudes. Koduseid anumaid vastu ei võeta!
  • Analüüside tegemisel lähtub arst Teie kaebustest. Kui tekib soov teostada analüüse, mis ei haaku kaebustega, tuleb need patsiendil endal tasuda.
  • Analüüse, mis on teostatud patsiendi enda soovil ja ei ole seotud kaebustega, arst ja pereõde ei kohustu interpreteerima.