Mootorsõidukijuhi tervisetõend

Tervisetõendi väljaandmiseks tehtava tervisekontrolli eesmärk on veenduda, et inimesel puuduvad mootorsõiduki juhtimiseks tervisest tulenevad vastunäidustused ja juht on liikluses osalemiseks piisavalt heas tervislikus seisundis.

NB! Teenust ei korva riiklik ravikindlustus ning see on kõikidele patsientidele tasuline. Tutvu teenuste hinnakirjaga perekliinik.ee/hinnakiri/.

Taotlemise protsess

Juhiloa tervisetõendi taotlemiseks tuleb patsiendil eelnevalt täita elektrooniline tervisedeklaratsioon terviseportaalis terviseportaal.ee. Nii tekib eeltäidetud ehk taotlemisel olev tervisetõend ja patsient näeb, mida tal on vaja tõendi saamiseks teha, sh kas tal on diagnoose, mis võivad takistada tervisetõendi saamist soovitud kasutusalal. See, kas diagnoos on tõendi väljastamisel takistuseks või mitte, otsustab igal konkreetsel juhul tervisekontrolli tegev tervishoiutöötaja, kes näeb samuti eeltäidetud deklaratsiooni.

Kui puudub võimalus digitaalse deklaratsiooni täitmiseks, saab dokumendi täita ka vastuvõtul. Paberkandjal dokumendi täitmisel lisandub teenuse hinnale 5 EUR.

Seejärel saab broneerida aja pereõe vastuvõtule, kus tehakse tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud. Õde mõõdab arteriaalset vererõhku, kontrollib nägemisteravust ja vaatevälja, arvutab kehamassiindeksi, mõõdab kaelaümbermõõtu ning teeb veresuhkru analüüsi.

Tervisekontrollile tulles peab kaasas olema:

  • isikut tõendav dokument;
  • alaliselt või sõiduki juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms);
  • uneapnoe sündroomi olemasolul ravis kasutatava meditsiiniseadme kasutamist tõendava eriarsti kinnitus.

Tervisekontrolli käigus mõõdetakse arteriaalset vererõhku ning kontrollitakse nägemisteravust ja vaatevälja ning hinnatakse tervisetõenid taotleja üldist terviseseisundit.

NB! Enne tervisekontrolli tulekut palume min 2 tundi olla söömata ja joomata (maitsestamata vett võib juua).

Oluline teada:

  • Arstile jääb õigus soovida lisauuringuid või eriarstide hinnanguid ja tõendit mitte väljastada, kui patsiendi terviseseisund ei vasta nõuetele.
  • Alates 1. aprillist 2015. aastast väljastavad arstid vaid e-tervisetõendeid (erandjuhtudel ka paberil, nt arstipoolse süsteemi rikke tõttu, mille arst peab hiljem digitaliseerima).

Lisainfo mootorsõidukijuhi tervisetõendi kohta:

terviseportaal.ee

transpordiamet.ee/tervisetoend-autojuhile

riigiteataja.ee