Nimistusse registreerimine

  • Palume tutvuda meie kodukorraga.
  • Avaldus nimistusse registreerimiseks tuleb esitada tähitud kirjaga posti või meili teel. Avaldus peab olema allkirjastatud või digiallkirjastatud. 
  • Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus.
  • Alaealise avalduse peab esitama lapsevanem või eestkostja. 
  • Erandiks on vastsündinud, kes kantakse automaatselt ema perearsti nimistusse. Avaldus tuleb täita juhul, kui soovitakse lapsele ema perearstist erinevat perearsti.
  • Nimistusse registreerumisest või sellest keeldumisest teavitame seitsme tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest.
  • Võime keelduda juhul, kui meie perearsti nimistu on juba täis või kui rahvastikuregistri järgi ei ole inimese elukoht meie teeninduspiirkonnas.
  • Nimistu täitumise puhul võtame nimistusse ainult juhtudel, kui nimistusse kuulub ka pereliige ja rahvastikuregistri alusel elatakse meie teeninduspiirkonnas.
  • Kui me ei teavita teid seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest, kuulute te meie nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest päevast.
  • Uuelt patsiendilt ootame tervisekaardi väljavõtet või selle koopiat eelmise perearsti juurest.

Avalduse saad alla laadida siit: avaldus.