Tagasiside vorm

Lugupeetud Perekliiniku külastaja!

Perekliiniku eesmärk on pakkuda võimalikult head arstiabi ja teenindust. Töö paremaks korraldamiseks palume
vastata järgnevatele küsimustele, mille vastused on anonüümsed. Täname koostöö eest!

Teie vanus aastates
Teie sugu
Millist Perekliiniku üksust peamiselt külastate?
Kas Perekliinik asub Teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas?
Kommentaar *
Kommentaar
Kas registreerimisel küsiti Teilt registreerumise põhjust?
Kommentaar
Kas olete teadlik telefoninõustamise ja e-Perearstikeskuse võimalustest?
Kommentaar
Kas olete teadlik Perekliiniku tasulistest teenustest ja kas Teid on teavitatud enne nende kasutamist?
Kommentaar
Kas Teisse on Perekliinikus alati lugupidamisega suhtutud?
Kommentaar *
Kommentaar
Kas kolmanda isiku (nt tudeng) viibimiseks vastuvõtul on Teilt enne selleks alati luba küsitud?
Kommentaar
Kas olete varasemalt külastanud meie kodulehte?
Kommentaar
Kui rahul olete Perekliiniku tööruumidega?
Kommentaar *
Kommentaar
Kas vastuvõtul on Teile antud arusaadavat infot Teie tervise, uuringute ja ravi kohta?
Kommentaar
Kommentaar *
Kas soovite, et muudaksime midagi Perekliiniku töös?
Kommentaar *
Kommentaar
Just Creative