Palautelomake

Hyvä Perekliinikin vierailija!

Perekliinikin tavoitteena on tarjota parasta mahdollista lääketieteellistä hoitoa ja palvelua. Työmme järjestämiseksi pyydämme teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, ja vastauksenne pysyvät nimettöminä. Kiitämme yhteistyöstänne!

 

Ikänne vuosina
Sukupuolenne
Mitä Perekliinik-yksikköä pääasiassa käytät?
Onko Perekliinikki teille helposti saavutettavissa?
Kommentit *
Kommentit
Onko rekisteröityessänne kysytty syitä rekisteröitymiseen?
Kommentit
Oletteko tietoisia puhelinkonsultaation ja sähköisen perelääkärikeskuksen mahdollisuuksista?
Kommentit
Oletteko tietoisia Perekliinikin maksullisista palveluista ja onko teille kerrottu niistä ennen niiden käyttämistä?
Kommentit
letteko aina saaneet kunnioittavaa kohtelua Perekliinikissä?
Kommentit *
Kommentit
Onko ennen kolmannen osapuolen (esim. opiskelija) läsnäoloa vastaanotolla aina pyydetty lupa teiltä?
Kommentit
Oletko vieraillut aiemmin kotisivuillamme?
Kommentit
Kuinka tyytyväisiä olette Perekliinikin tiloihin?
Kommentit *
Kommentit
Onko vastaanotolla annettu teille ymmärrettävää tietoa terveydestänne, tutkimuksista ja hoidosta?
Kommentit *
Kommentit
Haluatteko, että teemme muutoksia Perekliinikin toiminnassa?
Kommentit *
Kommentit