Sähköistä lähetettä koskevat tiedot

HYVÄ POTILAS!

Viro on siirtymässä paperilähetteistä sähköisiin lähetteisiin. Potilaalle ei anneta enää erikoislääkärin lähetettä paperilla, vaan se liikkuu sähköisesti terveystietojärjestelmän kautta. Jotta siirtyminen olisi sujuvaa ja ongelmatonta, Viron sosiaaliministeriö, Haigekassa, Tervise ja heaolu infosüsteemide arendamise keskus, Eesti Perearstide Selts ja Eesti Haiglate Liit tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä.   SÄHKÖINEN LÄHETE Milloin tarvitaan lähetettä?

 • Varatakseen ajan erikoislääkärin vastaanotolle potilas tarvitsee omalääkärin tai toisen erikoislääkärin päätöksen tuloksena laaditun sähköisen lähetteen. Lähete laaditaan ainoastaan lääketieteellisin perustein, ja se sisältää toiselle lääkärille tärkeää tietoa potilaan terveysongelmista. Lähete on pakollinen sekä silloin, kun omalääkäri lähettää potilaan erikoislääkärin vastaanotolle, että silloin, kun yhden erikoisalan lääkäri lähettää potilaan toisen erikoislääkärin vastaanotolle.
 • Lähete vaaditaan kaikkien erikoislääkärien vastaanotoille yleislääkäriä, gynekologia, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäriä, silmälääkäriä ja psykiatria lukuun ottamatta.
 • Lähetteen on oltava olemassa ennen ajan varaamista erikoislääkärin vastaanotolle.
 • Jos potilas menee erikoislääkärin vastaanotolle ilman lähetettä, vastaanotto ja kaikki siihen sisältyvät palvelut ovat hänelle maksullisia.
 • Potilas voi tarkastella kaikkia hänelle kirjoitettuja sekä varaukseen liittyviä sähköisiä lähetteitä Viron potilastietokannassa osoitteessa digilugu.ee. Siellä näkyvät myös kaikki huollettavien ja edustettavien lähetteet. Omalääkäri voi konsultoida erikoislääkäriä myös sähköisen konsultoinnin välityksellä.

SÄHKÖINEN KONSULTOINTI

 • Omalääkäri voi tarvittaessa käyttää myös sähköistä konsultointipalvelua. Silloin omalääkäri lähettää potilaan hoitoon liittyvän kysymyksen terveystietojärjestelmän kautta suoraan erikoislääkärille. Erikoislääkäri tutustuu kysymykseen ja konsultoi omalääkäriä potilaan jatkohoidon suhteen tai potilas kutsutaan erikoislääkärin vastaanotolle, eli potilas siirtyy erikoislääkärin hoidettavaksi. Omalääkäri ilmoittaa potilaalle aina pyytäessään erikoislääkäriltä sähköistä konsultointia ja kysyy myös potilaan puhelinnumeroa, joka merkitään lähetteeseen.
 • Erikoislääkäri antaa omalääkärille terveystietopalvelun kautta palautetta neljän arkipäivän kuluessa. Jos erikoislääkäri päättää kutsua potilaan vastaanotolle, potilaaseen otetaan yhteyttä terveysongelman kiireellisyys huomioon ottaen kuuden työpäivän kuluessa. Siksi on tärkeää, että potilaan antama puhelinnumero on oikea ja potilas on puhelimitse saavutettavissa kyseisenä aikana.

Mikä muuttuu sähköisten lähetteiden korvatessa paperiset lähetteet?

 • Lääkäri ilmoittaa potilaalle aina sähköisen lähetteen laatimisesta ja terveystietojärjestelmään lähettämisestä. Potilaan pyynnöstä lääkäri voi myös antaa potilaalle mukaan kirjallisen muistutuksen.
 • Kirjallinen muistutus ja tuloste sähköisestä lähetteestä eivät korvaa sähköistä lähetettä. Ajanvaraus erikoislääkärille tehdään ainoastaan sähköisen lähetteen pohjalta. Jos henkilö ottaa ajanvarausta varten yhteyttä sairaalaan paperille tulostetulla lähetteellä, sairaala on aina velvollinen tarkistamaan sähköisen lähetteen olemassaolon. Vastaanottovirkailijalla ei ole oikeutta varata aikaa ilman sähköistä lähetettä.
 • Jos lääkäri ei pysty laatimaan sähköistä lähetettä tai lähettämään sitä terveystietojärjestelmään vastaanoton aikana, hän voi laatia/lähettää sen terveystietojärjestelmään potilaan suostumuksesta myös myöhemmin. Potilas voi kuitenkin varata ajan ainoastaan, jos hänellä on sähköinen lähete.
 • Henkilölle, jolla ei ole virolaista henkilötunnusta, annetaan paperilähete.

Mitä sähköisistä lähetteistä tulisi ehdottomasti tietää?

 • Lähetteen on oltava perillä terveystietojärjestelmässä ennen ajanvarausta. Se tarkistetaan erikoislääkärin vastaanottoaikaa varattaessa.
 • Lähetettä ei kirjoiteta potilaalle takautuvasti. Esimerkiksi tilanteessa, jossa erikoislääkärin vastaanotto on jo meneillään tai ollut, omalääkäri ei voi enää kirjoittaa lähetettä kyseiselle vastaanotolle.
 • Sähköisellä lähetteellä on voimassaoloaika. Se on aika, jonka kuluessa potilas voi varata lähetettä edellyttävän vastaanottoajan. Vastaanotto voi tapahtua myös lähetteen voimassaoloajan päätyttyä, eli jos potilas on varannut ajan voimassaolevan sähköisen lähetteen perusteella, lähetteen ei tarvitse olla voimassa lääkärin vastaanottopäivänä.
 • Sähköisellä lähetteellä voi varata kerralla ainoastaan yhden ajan. Terveystietojärjestelmässä ei voi varata yhdellä lähetteellä aikaa usean eri lääkärin vastaanotolle samanaikaisesti. Jos potilas haluaa varata uuden ajan samalla lähetteellä, hänen on ensin peruttava edellinen ajanvaraus.
 • Jos potilas ei saavu vastaanotolle tai lääkäri/palveluntarjoaja peruu vastaanottoajan, lähete vapautetaan vanhasta varauksesta ja potilas voi käyttää sitä uuden ajan varaamiseen, jos lähete on voimassa.

Lääkärin vastaanoton jälkeen ….

 • Hoidon päätyttyä erikoislääkäri laatii aina hoitoyhteenvedon eli epikriisin. Siihen hän merkitsee omat suosituksensa potilaalle sekä tarvittaessa ohjeet muille terveydenhuoltoalan työntekijöille. Epikriisiin on aina merkittävä, jos erikoislääkäri jättää potilaan hoidettavakseen tai lähettää takaisin omalääkärin seurattavaksi. Omalääkäri voi käyttää kyseistä tietoa tarvittaessa terveystietojärjestelmän kautta.
 • Potilas voi tutustua lääkärin laatimaan epikriisiin Viron potilastietokannassa osoitteessa www.digilugu.ee.
 • Jos erikoislääkärin vastaanotolla käy ilmi, että potilas tarvitsee toisen erikoislääkärin vastaanottoa, kyseinen erikoislääkäri kirjoittaa uuden lähetteen. Potilaan ei tarvitse palata takaisin omalääkärinsä vastaanotolle saadakseen lähetteen.
 • Jos erikoislääkäri jättää potilaan hoidettavakseen ja vastaanottoajat ovat tiedossa siihen asti, kun hän kutsuu potilaan takaisin, erikoislääkäri varaa itse potilaalle uuden ajan. Silloin ei tarvita lähetettä. Jos potilaan on muutettava vastaanottoaikaa, hänelle annetaan sitä varten puhelinnumero/sähköpostiosoite tms.
 • Jos erikoislääkäri jättää potilaan hoidettavakseen ja vastaanottoajat eivät vielä ole tiedossa siihen asti, kun hän kutsuu potilaan takaisin, erikoislääkäri kirjoittaa potilaalle ns. toistuvan lähetteen. Silloin potilaan ei tarvitse ottaa uudestaan yhteyttä omalääkäriin saadakseen lähetteen, vaan hän voi olla varma, että pystyy varaamaan seuraavan erikoislääkärin vastaanottoajan erikoislääkärin kirjoittamalla lähetteellä. On myös huomioitava, että seuraavalla kerralla ei välttämättä pääse saman erikoislääkärin vastaanotolle.
 • Jos erikoislääkäri ei pysty teknisistä syistä kirjoittamaan potilaalle toistuvaa lähetettä ja lähettämään sitä terveystietojärjestelmään, hän järjestää potilaan takaisin kutsumisen muulla tavoin kertomalla siitä potilaalle. Tällöin erikoislääkärin on ehdottomasti lisättävä takaisin kutsumista koskeva tieto potilaan hoitoyhteenvetoon eli epikriisiin, joka lähetetään terveystietojärjestelmään.
 • Jos potilaalle jää epäselväksi, kutsuiko erikoislääkäri hänet takaisin vastaanotolleen, se tulee varmistaa erikoislääkäriltä ennen vastaanottohuoneesta poistumista.
 • Jos erikoislääkäri ei antanut uutta vastaanottoaikaa, ei kirjoittanut toistuvaa lähetettä eikä tehnyt epikriisiin merkintää takaisin kutsumisesta, hän on lopettanut potilaan kyseistä vaivaa koskevan hoitosuhteen, ja jatkoseurantaa varten tai oireiden voimistuessa potilaan on mentävä omalääkärin vastaanotolle.

Kiitos yhteistyöstä! Viron sosiaaliministeriö ja Eesti Haigekassa